Cùng với tiếng Nghệ An, tiếng Hà Tĩnh được liệt vào danh sách những vùng có tiếng nói khó nghe nhất. Mặc dù còn tùy mỗi huyện, xã có cách nói khác nhau nhưng những câu tiếng Hà Tĩnh sau khi nói ra thì người Hà Tĩnh đều có thể hiểu. Bạn đọc nếu là người ngoài tỉnh có thể tham khảo một số ví dụ sau để "lận lưng" nhé.
Thằng điên nớ mần chi mà lâu rứa hè đợi cả tiếng rồi mà khung chộ ra hè? Mi ra rồi à mần tao đợi mi gin chết. Mi mần chi mà lâu rứa enh mi kêu mần chi tề mai tao đến nhởi nha tao về đạ..
Dịch tiếng phổ thông: Thằng điên kia, làm gì mà lâu thế, đợi cả tiếng rồi mà không thấy đâu cả. Mày ra rồi à, làm tao đợi gần chết. Mày làm gì mà lâu thế, anh mày kêu làm gì đó, mai tao đến chơi nha, tao về đã.
Ơ tề! Răng mi óc tru ờ rứa. Lấy cấy khu đọi mà chà cơn dao cho hần sắc ỳ đã nờ. Mi chọc tiết tì béc cị néc con vịt lên mà chọc. Mà nhổ lông thì nhổ ở lụ khu cuối cùng nở. Nói rứa mi thông chưa ?
Dịch tiếng phổ thông: Ơ hay! Sao mày óc trâu thế! Lấy cái đít chén mà mài con dao cho sắc! Mày chọc tiết thì mở nách con vịt lên mà chọc. Mà nhổ lông thì nhổ hết ở đít cuối cùng nha. Nói thế mày hiểu chưa?
To trốc rồi mà hần khùng biết một cấy chì chi trơn. Khổ ra rứa nở!
Dịch tiếng phổ thông: To đầu rồi mà hắn không biết một cái gì hết! Khổ thế đấy!
Tau bựa qua đi trửa cươi bấp một cấy bổ trợt trúc cúi nốt nị!
Dịch tiếng phổ thông: Tao hôm qua đi giữa sân bị té trợt đầu rồi rồi!
Cun bay khung lo mần, lên Facebook nói chi rứa bay. Tau ngồi ẻ rặn mại khung ra dừ đứng dậy đau hai trục cúi, mọi thì cắm đầy khu, tàu dừ đi reo tru đạ!
Dịch tiếng phổ thông: Tụi bay không lo làm việc, lên Facebook nói gì thế! Tao ngồi ị rặn mãi không ra, bây giờ đứng dậy đau hai đầu gối, muỗi thì cắn khắp mông, tau giờ đi chăn trâu đã.
Choa mọi ngay đi họoc về bị bọn bộ đội hấn chận lại rì bắt lội xuống nác hát bài cuộc đời vẫn đẹp sao rì hần mì cho về, bọn cùn trai tội khiếp, toàn bị chận đập nựa.
Dịch tiếng phổ thông: Bọn tao mỗi ngày đi học về thì bị bọn thanh niên hắn chặn lại rồi bắt lội xuống nước hát bài Cuộc đời vẫn đẹp sao rồi hắn mới cho về. Bọn con trai thì tội lắm, toàn bị chặn đánh nữa.
Tui đi tìm bò trong rú không chộ về cức quá chưởi một trận nên thận, má cha con bò reng reng khái hấn xéch vô bụi léch rồi dừ mần nenh nạ.
Dịch tiếng phổ thông: Tôi đi tìm bò trong rừng không thấy về tức quá chửi cho một trận nên thân, má cha con bò hổ nó xách vào bụ lách rồi bây giờ làm sao đây!
Tau bựa qua đi ăn giỗ đít mất cơn chạc chuyền tìm cho vàng mắt mà khung chộ mô, rứa là mới dựng cẳng chống hấn gậy thâu bọ hấn luôn.
Dịch tiếng phổ thông: Tao hôm qua đi ăn giỗ đứt mất sợi dây chuyền tìm cho vàng mắt mà chẳng thấy đâu cả, thế là mới dựng chân chống hắn gãy mất luôn.
Bựa qua em đi múc mình nác bên nhà ôông hàng xóm, chộ trấy khế, em trộm rồi em cạp một méng, cha ôi hần chua lòm ik, khiếp đen... Rứa là nỏ khi mô em sang bên nớ nhởi nựa.
Bạn có thể đọc thêm ở Nghệ ngữ nha: