Sau phần 1 thì các bạn đã hình dung sơ bộ về thế nào là day trading cũng như những yêu cầu và lợi ích khi trở thành day trader. Nối tiếp phần 1, tôi sẽ dịch tiếp phần 2 của bài viết "Should I Day Trade or Swing Trade? Which is Better?" của Cory Mitchell, CMT trên trang tradethatswing.com
Tìm hiểu về Swing trading
Swing traders diễn ra các giao dịch mỗi ngày, hoặc một vài giao dịch mỗi tuần hoặc tháng, nhưng không cần thiết đóng lệnh mỗi tối. Các giao dịch của họ kéo dài từ một ngày đến một tuần, hoặc thậm chí tính theo tháng, phụ thuộc vào khung thời gian được dùng cho thiết lập giao dịch.
Giao dịch swing có thể áp dụng cho chứng khoán, ETFs, forex, hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng quyền chọn.
Swing traders có thể vô cùng năng động, giao dịch đa vị thế và do đó đóng/mở các lệnh khác nhau trong suốt tuần, hoặc họ có lẽ chỉ tập chung một cặp tài sản, có một tín hiệu vào lệnh và thoát của một hoặc hai lần trong vài tuần.
Dưới đây là một ví dụ về một lệnh swing. Lệnh được giữ tron hai g tháng và mang lại lợi nhuận 115%. Tỷ lệ rủi ro ban đầu của giao dịch là 7% (có nghĩa là nếu cổ phiếu giảm 7% sau khi vào lệnh thì sẽ cắt lỗ). Cổ phiếu này đã được công khai trong "Swing Trading Watchlists). NÓ được trên đồ thị ngày.
Một vài swing traders mở và đóng giao dịch trong ngày, tích cực theo dõi các tín hiệu vào/ra. Một vài swing traders, giống như tôi, nhìn đồ thị sau khi thị trường đóng cửa và thực hiện giao dịch khi thị trường đã nghỉ. Các lệnh được thực hiện vào ngày tiếp theo nếu thị trường di chuyển đến giá đã định trước.
Yêu cầu tài chính cho swing trading: với swing trading, bạn có thể bắt đầu khoảng $500 với forex, tôi khuyến nghị bắt đầu với ít nhất $5000 cho swing trading trong chứng khoán (nếu bạn không phải trả các phí hoa hồng, bạn có thể bắt đầu với số vốn ít hơn), và trong thị trường tương lai, tôi đề xuất khoảng $15000 hoặc hơn (ít hơn nếu bạn giao dịch các hợp đồng nhỏ)
Tiềm năng của swing trading: Lợi nhuận tiềm năng cho swing trading là cao. Các giao dịch thực hiện thường xuyên đồng nghĩa lợi nhuận có thể tích lũy hàng tuần, hàng tháng trong nhiều trường hợp, và thỉnh thoảng là hàng ngày (cho những swing traders năng động). Tiềm năng lợi nhuận thường thấp hơn một chút so với day trading, vì day traders có thể lấy nhiều lợi nhuận từ nhiều giao dịch. Tuy nhiên, có chỉ áp dụng với tài khoản nhỏ. Khi tài khoản giao dịch của bạn nhiều hơn (vài trăm nghìn dollar), swing trading có thể trở lên lợi nhuận hơn day trading vì nó dễ dàng triển khai vốn lớn trên khung thời gian dài hơn.
Trích: