Xin chào tất cả mọi người, tôi là Minh, và đây là lần đầu tiên tôi viết tự sự về bản thân và chia sẻ lên diễn đàn xã hội :)