Bitcoin không phải là tiền ảo, mà nó là vàng ảo. 
Nó được tài phiệt tạo ra để kết hợp với vàng thật từ đó làm cơ sở để in tiền ảo. Để có Bitcoin bạn phải giải thuật toán mới có. Kiếm được Bitcoin không phải dễ chút nào. Sắp tới sẽ không còn dùng tiền giấy nữa mà sẽ dùng tiền ảo để giao dịch, để giao dịch được bạn phải cấy một con chip vào tay hoặc trán mới mua bán được. Còn nếu bạn không gắn con chip này bạn sẽ không mua bán được.
Tuy nhiên ở Việt nam bạn mua Bitcoin sắp tới sẽ không còn, vì nó không hợp pháp. 
Nếu muốn mua Bitcoin bạn phải có tài khoản ngân hàng nước ngoài, bạn mua sẽ còn.
Vì Bitcoin sẽ tăng theo giá vàng sắp tới, do khủng hoảng kinh tế sắp tới 2018, nên Trung quốc đang mua vào Bitcoin, vì thế Trung quốc giả vờ nói Bitcoin không hợp lệ để mua vào. 
Hãy canh giá Bitcoin giảm thì mua vào.