sony a6500- f1.8 50mm iso 1000 1/500s

quá độ
hồng trần
một trận
bể dâu
biết
mây trên đầu
đau
ngưng
tụ
nặng

sầubi

dẫm
tàn
đêm hạ
gả thân mộng mị
vì chút ân tình
nương mình
bật khóc
gục đầu
trĩu
hạ
chết đi
như
đêm tàn
như
hoa tàn
thôi
ngẫm
nghĩ
Huế, Feb 27 2019.
Linna