Ngày mai (sáng CN 10:00 - 12:00, 2020-05-03) bọn mình (vnhacker ft. grab driver) sẽ có xê-mi-na "Kể chuyện cảnh giác: Bluezone" nói về các việc sau:
* Giới thiệu sơ lược về contact tracing
* Căn bản về dịch ngược app Android
* "Mổ bụng" công nghệ đột phá Bluezone
Ai muốn hóng thì xem link trên Youtube này.