Những lời này chỉ để nhắc nhở bản thân tôi thôi. 
Tôi đã mắc kẹt trong cái suy nghĩ quá lâu, rất lâu. Tôi biết tôi phải làm gì để hướng đến cái mục tiêu mà tôi đã đưa ra. Thế mà ,... mẹ kiếp tôi không tài nào chiến thắng nổi con Quỷ bên trong tôi được. Mỗi lần tôi đứng trước 2 sự lựa chọn một của tôi và một của nó thì bản thân tôi lại dễ dàng bị quật ngã, chã mấy khi được chiến thắng oanh liệt thì  ngay sau đó cũng sẽ bị con Quỷ chết tiệt đánh cho tơi bời. 
Chiến Thắng CON QUỶ Trong Bạn - Home | Facebook


Chắc có lẻ trong cái cộng đồng Spiderum này chỉ có mỗi mình tôi là nui nấng con Quỷ trong mình ngu mụi như tôi thôi. Haizzz Trì hoãn rồi lại suy nghĩ rồi lại  trì hoãn, hành động được một thời gian rồi lại trì hoãn lại, lại buôn thả lại. Tôi nhận thấy điều đó nhưng tại sao vậy, nó cứ là vòng lập luẩn quẩn tôi vừa thoát ra thì lại bị kèo vào lại. 
Ngay lúc này tôi lại suy nghĩ đâu đâu nữa rồi. .. hmm Tôi lại có thêm cái con Quỷ không tập trung nữa đây mà. Thật là nhiết thứ. Làm sao để thây đổi đây, tôi mệt mỏi với bản thân tôi quá nhiều rồi. Lúc gần đây tôi có người Thầy dạy môn học trên trường của tôi, đôi lúc Thầy cũng cổ vũ tôi Coaching tôi nhưng đó chỉ là tình cờ, lúc này thì không còn nữa, tôi lại quay  lại đường cũ. 
Hành động sẽ khiến tôi thoát ra ư, nhưng tôi lại bị cái suy nghĩ chết tiệt của con Quỷ trong tôi kéo tôi về lại thói quen cũ, chưa thể nào thoát ra khỏi nó được thật sự rất nãn rất chán bản thân tôi lúc này, Nhưng tôi vẫn chưa thể thoát ra được...