Rồi một ngày trên chiến trường mọi nơi, Vốn ngập tràn khiên, kim loại vỡ nát Kiếm cùn mòn, xác người ngập đất cát, Sẽ hồi sinh dòng nhựa sống ngập tràn.
Câu bé hát nơi đàn ông chết trận, Cô bé cười nơi đàn bà khóc thương. Dòng máu tanh nhuộm đỏ cả chiến trường, Được rửa trôi trong ngày mai tươi sáng.
Bản gốc:
The time will come - u/picnic-123
The time will come when all the fields, Which now are strewn with broken shields And bloody swords and dying men, Will overflow with life again.
A boy will dance where once men died, A girl will laugh where women cried. The blood that stains the fields today, Tomorrow will be washed away.