Nàng ấy vẫn thích ngắm mùa thu
thu điêu tàn thở dài qua tán lá
đời cần nhất chắc là học buông bỏ
như mùa thu biết buông bỏ chiếc lá vàng
Nàng ấy vẫn thích ngắm hoàng hôn
ngắm chân trời tím bầm nhức nhối
mắt trời ứa máu hấp hối
                                                ... rồi lụi tắt
có nỗi đau nào đẹp tựa ráng chiều đông?
Nàng ấy vẫn thích ngắm người qua
người lướt qua người nhẹ nhàng như mây mỏng
chẳng vấn vương, chẳng sầu đau ly biệt
mỗi áng mây riêng ... một góc trời
....
nàng lướt qua đời
góp nhặt mảnh buồn rụng rơi