Melbourne | Duc - 11 Jun 2021
Source: goodfon.com
Chuông khua tan mộng say
Gió thoảng e ấp bay
Nước ôm chầm thân kính
Khói giăng, mặt hồ mây.

Phố đông tình ấm trời xa
Đường mưa, căn lòng người ngã
Đèn vàng - đôi mắt kẻ lạ
Bóng ai thấp thoáng phía sân ga.