Me, All Eyes on you , r/Art, 2021
Me, All Eyes on you , r/Art, 2021
một ngày kia khi anh không viết nữa thì phải chăng... cánh cửa cuộc đời đã cài then mảnh tàn hồn chẳng còn gì nhóm nhen và tình yêu không phải liều thuốc quý
một ngày kia khi anh không viết nữa liệu âm nhạc cõi chết có vọng lên những tiếng rền địa ngục dần gọi tên thân khô héo bước theo bầy quỷ dữ
một ngày kia anh xa rời con chữ anh gọi mình là kẻ tỉnh hay say? khi nhận ra thế giới dần đổi thay và trắng đen hòa tan thành màu xám
một ngày kia trần gian thật ảm đạm anh buông mình rời cây bút trên tay theo làn gió chơi đùa ngọn cỏ may rời nhân thế về nơi miền cát trắng
2020.03.05