Một con mèo thích một con mèo
không tìm bắt chuột, nằm cheo leo
con chuột thấy thế làm theo
trèo lên nằm kế bên eo con mèo
con mèo không bắt chuột
để trở nên thanh cao
bỗng thấy lòng nao nao
không còn thích con mèo kia nữa
không biết làm sao...