"30000 ngày, đó là tất cả những gì chúng ta có. Nếu bạn đang ở tuổi 26, bạn vẫn còn 20000 ngày. Ở tuổi 54, con số này giảm còn 10000. Một cơn bạo bệnh dĩ nhiên có thể thay đổi mọi thứ, nhưng hãy cứ hy vọng là bạn sẽ luôn sống khỏe mạnh và an toàn trong suốt cuộc đời. Vậy là bạn vẫn còn rất nhiều thời gian. Có lẽ vậy. 

"Chúng ta luôn nghĩ cuộc đời như cái giếng không bao giờ cạn nước" - Paul Bowles, người đã sống trọn vẹn 32442 buổi sáng cuộc đời đã nói như vậy. "Tuy nhiên mọi thứ chỉ xảy ra một số lần nhất định, và số lần này thực sự rất nhỏ. Bạn còn nhớ tới những buổi chiều định mệnh đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình bao nhiêu lần nữa trong đời? Có lẽ là 4 -5 lần nữa, hay thậm chí còn ít hơn. Bạn còn ngắm mặt trăng những ngày rằm được bao nhiêu lần nữa? Có lẽ là 20. Vậy mà chúng ta xem mọi thứ cứ như là vô tận."

30000 buổi sáng. Chúng được sử dụng khi ta chạy theo guồng quay cuộc sống, khi ta lao vào giao thông hỗn loạn, khi ta đứng xếp hàng trước tiệm bánh... Vậy nên hãy luôn tự nhắc nhở bản thân dành chút thời gian tìm kiếm và thưởng thức những vẻ đẹp, sự bí ẩn trong cuộc sống hàng ngày quanh chính chúng ta.

This is our life; don't miss a day of it!"

Dịch: Le tui