Với vụ nổ siêu tinh thể, vật chất muôn nơi dần tập hợp và tạo thành những thực thể đầu tiên, những thực thể của vũ trụ (Cosmic Entities). Thủ lĩnh của họ là “Vĩnh hằng” (Eternity) và “Vô tận” (Infinity). Hai thực thể này đại diện cho những khái niệm đầu tiên của sự tồn tại. Eternity đại diện cho “Thời gian” và Infinity đại diện cho “Không gian”. Hai thực thể này tồn tại bằng vật chất cơ bản nhất của vũ trụ, chừng nào vũ trụ còn tồn tại, họ còn tồn tại.


(Infinity(trái) và Eternity (phải))

Khi không gian và thời gian đã ổn định, Eternity tạo nên những thực thể mới hơn của vũ trụ nhằm đảm bảo cho sự tồn tại và duy trì của vạn vật. Những thực thể mới đó bao gồm:

  • Empathy – Sự thấu hiểu
  • Eulogy – Sự ca tụng
  • Expediency – Phương tiện
  • Entropy – Sự đo lường
  • Epiphany – Sự hiển linh
  • Eon – Sự vô tận của thời gian
  • Interty – Nội thể.

Những thực thể này đại diện cho các mặt của sự sống.


Bên cạnh sự sinh ra của những thực thể mới, Infinity và Eternity gặp gỡ “Chúa Hỗn Loạn” và “Đại thể Trật tự” (Lord Chaos and Master Order). Hai thực thể này đại diện cho sự đối lập của hai khái niệm “Hỗn loạn” và “Trật tự”. Tiếp kế là “Cái chết” (Death) - đại diện cho sự kết thúc của sự sống, “Lãng quên” (Oblivion) - đại diện cho hư vô giữa cái kết và sự tại sinh của các vũ trụ, Thế lực Phượng Hoàng (Phoenix Force) – đại diện cho tổng năng lượng, sức mạnh của vạn thể đã luôn tồn tại và sẽ tồn tại, tất cả tạo thành những thực thể đầu tiên cho vạn vật đại diện cho những ý tưởng, khái niệm trong mọi thứ. Tất cả mọi thực thể đều được tồn tại dựa trên quy luật của một thực thể duy nhất là “Tòa Án Sống” (Living Tribunal).

(Master Order (trái) và Lord Chaos (phải)


(Oblivion)

Living Tribunal có 3 mặt, mỗi mặt đại diện cho một khía cạnh của ý tưởng. Mặt trước đại diện cho “sự công bằng”. Mặt phải bị che toàn bộ đại diện cho “sự cần thiết”. Mặt trái bị che một nửa đại diện cho “sự trả thù”. Một ý tưởng để được tồn tại trong vạn vật cần có sự đồng thuận của cả 3 mặt của Living Tribunal.

(Living Tribunal)

Sau khi các thực thể đã ổn định, hệ thống của vạn vạt được chia ra dưới sự đảm bảo vận hành của Living Tribunal. Bốn thực thể được chia làm “La bàn của vạn vật” (Cosmic Compass) là Death, Oblivion, Eternity và Infinity.

Đồng thời, cùng lúc những Cosmic Entities sinh ra, một thực thể có sức mạnh vô biên cũng tồn tại. Chứa đựng trong mình là sức mạnh thuần túy và có thể đặt ngang mình với đấng tối cao, không có khái niệm nào có thể tả được mục đích tồn tại của nó. Lấy hình dáng là một nhân dạng, thực thể này được biết đến với cái tên Nemesis.


Và cuối cùng, trên cùng của mọi thực thể là ý tưởng của vạn vật, là “Đấng tối cao” (The One Above All), thực thể không tồn tại nhưng mãi tồn tại và luôn ở đó trong mọi sự kết thúc và khởi nguồn của mọi thực tại.


(The one above all)

Phần 3: Khởi sinh


Các bài viết khác

Các bạn có thể theo dõi mình tại:

►INSTAGRAM

►FACEBOOK

► YOUTUBE