Ban đầu, chỉ có sự trống rỗng.

Bóng đen của hư vô trải dài vô tận vượt qua cả vĩnh hằng.


Và rồi đột nhiên......mọi thứ tồn tại.Khởi nguồn, mọi thực tại được hình thành từ hư vô, từ không gì cả thành mọi thứ, từ đen tối sâu thẳm thành ánh sáng của vạn vật. Vũ trụ mà chúng ta biết đến ngày nay là thực tại thứ 8 được hình thành sau khởi nguồn. Dù những gì chúng ta biết được về các thực tại khác chỉ là vô vàn những câu hỏi, một điều mà chúng ta chắc chắn được đó là thực tại thứ 6 khá giống với chúng ta. Trong thực tại đó, thực tại thứ 6, tồn tại những cá thể, tập thể nổi bật như The Fantastic 4, The Avengers, The X-men...

Trong những khoảnh khắc đầu tiên trước khởi nguồn, thực tại 6 sinh ra một thực thể tên là "Kẻ sống trong bóng đêm" (Dweller of Darkness), một thực thể dạng quỷ tồn tại và lớn mạnh bằng cách hút lấy sự sợ hãi từ những sinh vật sống khác.

Với tham vọng tái tạo sự khởi nguồn để sinh ra một vũ trụ hoàn toàn mới nằm dưới sự tiêu khiển của mình, Dweller of Darkness đã phá vỡ viên pha lê M’Kraan (M’Krann Crystal). Với sự hủy diệt của M'Kraan Crystal, toàn bộ thực tại và các đa vũ trụ bị thu lại và trở thành 1 hỗn thể, chỉ cần 1 tác động nhỏ của kẻ xấu cũng có thể phá hủy toàn bộ thực tại. Dù đã bị Thế lực Phượng Hoàng (Phoenix Force) ngăn chặn bằng cách hợp thể sức mạnh và ý chí của toàn bộ sự sống trong đa vụ trụ lại và tiêu diệt, kế hoạch của Dweller of Darkness vẫn thành công, sự kết thúc của mọi thực tại vẫn xảy ra.


(M'kraan Crystal)
Đọc thêm:

Sự hủy diệt của vạn vật tạo ra một cơn sóng lan rộng trên toàn bộ đa vũ trụ. Cảm nhận được những điều sắp xảy ra, cái kết không thể tránh được, một nhà phi hành gia tên Gallan của hành tinh Taa sử dụng mọi công nghệ và tri thức trên hành tinh của mình để tạo ra cách ngăn cản sự kết thúc của vạn vật. Không tìm được ra giải pháp cho bài toán không có lời giải, tích tắc trước khi vạn vật kết thúc, hiện thân của “Vĩnh Hằng” (Eternity) trong thực tại thứ 6 hợp thể với Gallan với mục tiêu để được tái sinh và cùng với vũ trụ được hình thành sẽ là một thực thể với sức mạnh vô biên.


(Gallan -panel phải hàng 2- trong sự cố gắng cứu vũ trụ khỏi sự diệt vong)Mọi kết thúc đều là khởi nguồn của một cái mới.


Sau cái kết của thực tại thứ 6, quả trứng của thực tại thứ 7 (The Cosmic Egg) nóng lên, hút thêm nhiều vật chất và dần đạt mức độ siêu tinh thể…và nở ra, tạo ra vụ nổ Big Bang....bắt đầu của sự khởi nguồn.


Phần 2 - Tái sinh


Các bài viết khác

Các bạn có thể theo dõi mình tại:

►INSTAGRAM

►FACEBOOK

► YOUTUBE