Edit by Word Swag
Edit by Word Swag
KHÔNG ƯỚC GÌ, KHÔNG MUỐN GÌ
“Hãy nhớ rằng đó không chỉ là mong muốn cho sự giàu có và vị thế mà hạ thấp phẩm cách và khuất phục chúng ta, nhưng còn là mong muốn hòa bình, giải trí, du lịch và học tập. Nó không quan trọng vấn đề bên ngoài là thứ gì, giá trị chúng ta đặt trên nó khuất phục chúng ta sang cái kia. . . trái tim chúng ta đặt ở đâu, ở đó có sự ngăn trở những lừa dối chúng ta.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 4.4.1–2; 15
Rõ ràng, Epictetus không nói rằng hòa bình, giải trí, du lịch và học tập là xấu, phải không? Rất may, không. Nhưng không ngừng, khao khát mãnh liệt — nếu không muốn nói nó là xấu — là trang bị đầy các biến chứng tiềm ẩn. Những gì chúng ta mong muốn khiến chúng ta có thể bị tổn thương. Cho dù đó là một cơ hội đi du lịch thế giới hoặc trở thành tổng thống hoặc cho năm phút hòa bình và yên lặng, khi chúng ta mòn mỏi mong chờ điều gì đó, khi chúng ta hy vọng gòy lại hy vọng, chúng ta tự đặt lên cho mình sự thất vọng. Bởi vì số phận luôn có thể can thiệp và sau đó chúng ta sẽ giống như kiểu mất sự tự chủ trong sự phản hồi lại thế giới bên ngoài (và những cám dỗ từ bên trong).
Như Diogenes, nhà Khuyển nho nổi tiếng, đã từng nói, “Đó là đặc ân của những vị thần khi muốn không có gì, và của những người đàn ông giống như thượng đế muốn nhỏ bé.” Không muốn gì có thể khiến một người trở nên bất khả chiến bại — bởi vì không có gì lừa dối nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Điều này không chỉ vì không muốn những sự dễ-dãi-để-phê-bình như giàu có hay nổi tiếng — các kiểu công trình xây dựng toi tiền mà chúng ta thấy được minh họa qua một số vở kịch và truyện ngụ ngôn cổ điển nhất chúng ta biết. Ánh sáng xanh mà Gatsby cố gắng tìm kiếm có thể đại diện cho những điều dường như cũng tốt, chẳng hạn như tình yêu hoặc một mục đích cao cả. Nhưng có thể phá hủy một vài người giống như nhau.
Khi nó chảy đến mục tiêu của bạn và những điều bạn phấn đấu, hãy tự hỏi mình: Tôi đang kiểm soát tụi nó hay tụi nó đang kiểm soát tôi?
English version:
Nguồn: Word Swag
Nguồn: Word Swag
“Remember that it’s not only the desire for wealth and position that debases and subjugates us, but also the desire for peace, leisure, travel, and learning. It doesn’t matter what the external thing is, the value we place on it subjugates us to another . . . where our heart is set, there our impediment lies.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 4.4.1–2; 15
Surely, Epictetus isn’t saying that peace, leisure, travel, and learning are bad, is he? Thankfully, no. But ceaseless, ardent desire—if not bad in and of itself—is fraught with potential complications. What we desire makes us vulnerable. Whether it’s an opportunity to travel the world or to be the president or for five minutes of peace and quiet, when we pine for something, when we hope against hope, we set ourselves up for disappointment. Because fate can always intervene and then we’ll likely lose our self- control in response.
As Diogenes, the famous Cynic, once said, “It is the privilege of the gods to want nothing, and of godlike men to want little.” To want nothing makes one invincible— because nothing lies outside your control. This doesn’t just go for not wanting the easy-to- criticize things like wealth or fame—the kinds of folly that we see illustrated in some of our most classic plays and fables. That green light that Gatsby strove for can represent seemingly good things too, like love or a noble cause. But it can wreck someone all the same.
When it comes to your goals and the things you strive for, ask yourself: Am I in control of them or they in control of me?