La scuola di Atene :: Raphael
La scuola di Atene :: Raphael
HỌC VẤN LÀ TỰ DO
“Thành quả của những lời dạy này là gì? Chỉ có vẻ đẹp và mùa vụ đích thực nhất của một nền giáo dục chân chính — sự thanh bình, không lo sợ, và quyền tự do. Chúng ta không nên tin tưởng số đông họ nói rằng chỉ có sự tự do mới có thể được giáo dục, nhưng đúng hơn là những người yêu thích trí tuệ, những người nói rằng chỉ những người có học mới được tự do.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 2.1.21–23a
Cho chen ngang tác giả chút xíu: Thời bấy giờ tiếp cận việc học tập là một điều xa sỉ đối với người dân bình thường ở đế quốc La Mã, thường chỉ dành cho bậc quyền thế và giới thương gia giàu có. Nền giáo dục La Mã chủ yếu xoay quanh khoa học toán học, sử học, và triết học tổng thể bao trùm nhiều lĩnh khác kế thừa từ truyền thống triết học Hy Lạp. Epictetus xuất thân là một nô lệ nên để tiếp cận việc học tập lại là một điều cực kỳ khó khăn, nhưng với niềm đam mê triết học vô cùng và sự cho phép của người chủ giàu có, ông đã chiến thắng và trở nên một lý tưởng sống sau những nỗ lực của mình. Câu nói này cũng nói lên hoàn cảnh của ông lúc bấy giờ.
Tại sao bạn chọn cuốn sách này? Tại sao lại chọn bất kỳ cuốn sách nào? Không để trông thông minh hơn, không phải để giết thời gian trên máy bay, không phải để nghe những gì bạn muốn nghe — có rất nhiều lựa chọn dễ dàng hơn là đọc.
Không, bạn chọn cuốn sách này vì bạn đang học cách sống. Bởi vì bạn muốn trở nên tự do hơn, bớt sợ hãi và đạt được trạng thái hòa bình. Giáo dục — đọc và suy ngẫm về sự khôn ngoan của những bộ óc vĩ đại — không được thực hiện vì lợi ích của riêng nó. Nó có một ý định.
Hãy nhớ về điều cấp thiết vào những ngày bạn bắt đầu cảm thấy mất tập trung. khi xem ti vi hoặc ăn snack có vẻ như là một cách sử dụng thời gian của bạn tốt hơn là việc đọc hay học triết. Kiến thức — cụ thể là sự hiểu biết về bản thân — là tự do.
English version:
“What is the fruit of these teachings? Only the most beautiful and proper harvest of the truly educated—tranquility, fearlessness, and freedom. We should not trust the masses who say only the free can be educated, but rather the lovers of wisdom who say that only the educated are free.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 2.1.21–23a
Why did you pick up this book? Why pick up any book? Not to seem smarter, not to pass time on the plane, not to hear what you want to hear—there are plenty of easier choices than reading.
No, you picked up this book because you are learning how to live. Because you want to be freer, fear less, and achieve a state of peace. Education—reading and meditating on the wisdom of great minds—is not to be done for its own sake. It has a purpose.
Remember that imperative on the days you start to feel distracted, when watching television or having a snack seems like a better use of your time than reading or studying philosophy. Knowledge—self-knowledge in particular—is freedom.