J. Warner Wallace, 
05/07/2017

Là một người trẻ vô thần, tôi đã phủ nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời vì nhiều lý do. Từ tiểu học, tôi đã thấy khó hiểu vì sao mọi người lại tin vào Chúa mà không có bằng chứng rõ ràng.

Tôi biết cha mẹ, thầy cô và bạn bè là thật bởi vì tôi có thể nhìn thấy họ, thấy tác động của họ đối với thế giới quanh tôi. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời hoàn toàn không rõ ràng. Tôi nghĩ “Nếu Chúa tồn tại, sao Ngài lại ẩn mình theo cách này? Tại sao Đức Chúa Trời lại không xuất hiện cho mọi người thấy rõ ràng, để nhiều người có thể tin Ngài hơn?”.

Khi nghiên cứu và kiểm tra những câu hỏi này nhiều năm sau đó, tôi bắt đầu xem xét các yếu tố và cân nhắc, đặc biệt những gì liên quan đến bản chất của tình yêu.
Tôi đã yêu thương, đồng cảm sâu sắc nhiều người, dù không tin họ. Đây là những giá trị tôi cho là cần thiết cho sự sống còn của chúng ta, vì chúng ta cùng một giống loài, và những giá trị mà tôi cho là nền tảng cho sự phát triển của con người (như cách mà nhiều người vô thần thường mô tả). Nhưng tình yêu đòi hỏi một loại thế giới nhất định, và nếu có một Thiên Chúa yêu thương tồn tại thì sẽ thật hợp lý khi nói rằng Ngài đã tạo ra một vũ trụ mà tình yêu tồn tại – một vũ trụ có khả năng hỗ trợ con người với tinh thần yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau.
Tuy nhiên, loại vũ trụ này đòi hỏi một số điều kiện tiên quyết, và những điều kiện này chỉ đạt được khi Thiên Chúa “ẩn mình” theo cách Ngài đã làm.

Tình yêu cần tự do

Tình yêu đích thực không thể ép buộc. Chúng ta yêu con cái và muốn chúng yêu chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không thể ép buộc chúng làm vậy. Khi chúng ta chỉ cho con cái phương hướng nào đó và yêu cầu chúng chấp nhận như một sự phản ánh tình yêu của chúng đối với chúng ta, chúng ta phải bước ra khỏi chỗ đó và cho chúng tự do hồi đáp (hay nổi loạn).
Nếu chúng ta “luôn hiện diện”, phản ứng của chúng bị cưỡng ép; chúng sẽ cư xử theo một hướng cụ thể chứ không phải vì yêu chúng ta, bởi vì chúng biết rằng chúng ta đang có mặt ở đó (và chúng sợ hậu quả của việc nổi loạn).
Nếu Thiên Chúa tồn tại, sẽ hợp lý khi Ngài vẫn ẩn mình (ở một mức độ nào đó) để cho phép chúng ta tự do phản ứng từ cương vị của tình yêu trong chúng ta chứ không vì sợ hãi.

Tình yêu yêu cần tin tưởng

Tình yêu cần một lượng tin cậy đáng kể. Chúng ta phải tin tưởng người yêu, người đã quan tâm đến chúng ta, ngay cả trong những lúc nghi ngờ. Có khi sự tin tưởng đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận điều gì đó là đúng, ngay cả khi chúng ta không thể lập tức nhìn thấy. Về bản chất, sự tin tưởng thường đòi hỏi “sự ẩn mình” của “người yêu”, nếu tình yêu là sự tự tin, mạnh mẽ và biến đổi.
Tình yêu cần sự tin tưởng

Tình yêu cần bằng chứng

Tình yêu đòi hỏi bằng chứng đầy đủ. Mặc dù không muốn ép buộc con cái, nhưng chúng ta cần cho chúng đủ lý do để tin rằng chúng ta hiện hữu, và chúng ta ủng hộ, yêu mến chúng.
Trong khi nhiều người không tin có thể phủ nhận bằng chứng về sự tồn tại của Thiên Chúa, thế giới tự nhiên đã cung cấp cho chúng ta những bằng chứng đầy đủ (mặc dù không cưỡng ép) rằng Thiên Chúa tồn tại. Tuy nhiên chúng ta có thể từ chối những bằng chứng này nếu chúng ta muốn.
Chú ý: Các bạn có thể tham khảo bằng chứng tại đây.

Tình yêu cần hưởng ứng, hồi đáp

Cuối cùng, chúng ta cần cho con cái thấy lời hứa của chúng ta là đáng tin cậy, cùng với tình yêu và sự tin tưởng. Dù đôi khi chúng ta phải “ẩn mình” trong cuộc sống chúng. Tình yêu cần chúng ta phải có phản ứng rõ ràng. Quan điểm Ki-tô giáo cho thấy Đức Chúa Trời sẽ phản ứng một cách thật rõ ràng vào “ngày cuối cùng” (the end of the day). Trong khi Ngài có vẻ như “ẩn giấu”, nhưng cuối cùng Ngài sẽ hiển hiện với tất cả chúng ta.
Đức Chúa Trời tồn tại, Ngài đã hiện thân và đáp ứng đầy trọn các yêu cầu của tình yêu như được mô tả trong Kinh Thánh:
Romans/Rô-ma 1:20: “Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được”.
Hay trong Hebrew/Hê-bơ-rơ 11:1: “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy”.
Đức Chúa Trời đã tạo nên một thế giới tuyệt vời, phản ánh thần tính của Ngài: Chúng ta sống trong một vũ trụ nơi mà tình yêu được thực thi. Loại vũ trụ này đôi khi có thể đáng sợ, bởi vì nó yêu cầu không cưỡng bức sự tự do của con người. Chúa đã cho chúng ta sự tự do này và Ngài thường ẩn mình, vì vậy mà tình yêu của chúng ta được bộc lộ một cách thẳng thắn, tự nhiên.