Trong một ngày thật tệ
Là mưa sấp mặt luôn
Lại bị kẹt xe nữa
Thế, bố ai chả buồn.

Nhớ mấy con chuồn chuồn
Bắt khi còn bé tí 
Nghịch như là lũ quỷ
Cho cắn rún, biết bơi.

Phàm gặp chuyện trên đời
Khi buồn ai cũng thế
Chỉ ước như lũ trẻ
Chẳng thèm lớn nữa đâu.

Nhưng sông rộng và sâu
Cũng bởi qua trăm suối
Ai mà qua ko nổi
Như kẹt xe giữa đường.

Sài Gòn chẳng ai thương
Trong một ngày thật tệ..