Lời mở đầu: Mình không phải là dịch giả, cách tiếp cận một cuốn sách ngoại văn của mình đơn giản chỉ là một vòng lặp:
Google Dịch - Sửa câu cú theo vốn từ bản thân - Đọc đi đọc lại
Vậy nên, câu cú, ngữ nghĩa đều chỉ dừng lại ở mức bản thân tự nghiệm, mong muốn của mình cũng giống như bạn Andy Luong: đưa thêm nguồn tài liệu về chủ nghĩa Khắc Kỷ. 
Bản thân cuốn này đã được dịch 1 phần tại trang Tamlyhoctoipham (nhưng lâu mình thấy chưa ra bài dịch mới), mình chỉ dịch những chương mà bên họ chưa dịch tới. Mình sẽ để lại link bài dịch của họ ở bên dưới. 

NỘI DUNG
Giới thiệu: Một kế hoạch cho cuộc sống – Đọc ở đây
Phần 1  Nguồn gốc của Chủ nghĩa Khắc kỷ
Chương 1 - Triết học quan tâm đến cuộc sống – Đọc ở đây
Chương 2 - Các nhà Khắc kỷ đầu tiên _ Đọc ở đây
Chương 3 - Chủ nghĩa Khắc kỷ La Mã - Đọc ở đây
Phần 2 Các kỹ thuật tâm lý của chủ nghĩa Khắc kỷ
Chương 4 - Tưởng tượng tiêu cực (Negative Visualization)
Chương 5 – Phép lưỡng phân quyền kiểm soát
Chương 6 – Thuyết định mệnh: Buông bỏ quá khứ . . . và Hiện tại 
Chương 7 - Khổ hạnh: Ứng phó với mặt tối của Khoái lạc
Chương 8 - Suy ngẫm: Quan sát bản thân chúng ta thực hành chủ nghĩa Khắc kỷ 
Phần 3 Các lời khuyên của Chủ nghĩa Khắc kỷ
Chương 9 – Bổn phận yêu thương nhân loại -
Chương 10 – Quan hệ xã hội- Cách ứng xử với người khác 
Chương 11 – Những lời lăng mạ
Chương 12 – Đau buồn
Chương 13 – Tức giận
Chương 14 – Những giá trị cá nhân - Bàn về việc tìm kiếm Danh vọng 
Chương 15 – Những giá trị cá nhân - Bàn về cuộc sống xa hoa
Chương 16 – Bị lưu đày
Chương 17 – Tuổi già
Chương 18 – Cái chết
Chương 19 – Trở thành người Khắc kỷ 
Phần 4 Sự suy vong của chủ nghĩa Khắc kỷ
Chương 20 - Sự suy tàn của Chủ nghĩa Khắc kỷ
Chương 21 - Xem xét lại Chủ nghĩa Khắc kỷ
Chương 22 – Thực hành chủ nghĩa Khắc kỷ