Sắc Đẹp và Tâm Hồn, Trí Tuệ, cái nào quan trọng nhất?

Kahlil Gibran từng có câu: Cái đẹp không ở trên khuôn mặt; cái đẹp là ánh sáng trong tâm hồn. Nhưng, năm 2017 rồi, chắc chắn sẽ có biến đổi lớn và những quan điểm khác trái chiều nhau. Vậy, theo bạn, khi ta có sắc đẹp thì tà được gì, khi ta không có sắc đẹp mà là trí tuệ, trí tuệ thì ta được gì?
1
1173 lượt xem
1
1
1 bình luận