Thượng đế là gì? Như thế nào mới được gọi là Thượng đế? Thật sự, Thượng Đế không có khái niệm, nó là một ý nghĩ trừu tượng lớn nhất lịch sử nhân loại và gắn liền với sự phát triển của thế giới. Câu hỏi lớn nhất nhân loại chính là định nghĩa Thượng đế.


Từ lúc mà trí thông minh bắt đầu được hình thành, con người đã có nhận thức đầu tiên về thứ gọi lại tôn giáo sơ khai và phát triển nó đến mức phức tạp không tưởng. Cuốn Lịch sử Thượng đế dẫn dắt ta đi theo dòng suy nghĩ và nhận thức của con người về Thượng đế, từ  thời khởi nguyên đến khi tôn giáo hình thành. Tác giả Karen Armstrong đưa ra quan điểm về Thượng đế của vô vàn con người theo trình tự thời gian và không gian, bắt đầu bởi sự hình thành của Do Thái giáo và rồi đến sự xuất hiện của Ki-tô giáo với những thuyết Ba Ngôi và cuối cùng tác giả đưa ta đến với tôn giáo độc thần lớn xuất hiện sau cùng vào thế kỷ VI là Hồi giáo.
Dù tất cả các tôn giáo trên đều cùng tôn chỉ một Thượng đế nhưng tại sao xung đột giữa các tôn giáo này diễn ra thường xuyên nhất trên thế giới. Những quan điểm nào về Thượng đế khiến cho các tôn giáo này ghét nhau đến thế và những ý niệm nào về Thượng đế đã dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh tôn giáo đến thế. Là do ai là người đầu tiên đặt ra ý tưởng Chúa của Ki-tô ủng hộ những chiến binh Thập tự chinh tìm về đất thánh Jerusalem và gây ra hàng trăm vụ thảm sát người Do Thái và Hồi giáo.

Không chỉ theo dõi những quan niệm về Thượng đế trong lòng 3 tôn giáo ấy, tác giả còn theo chân những nhà Thần học, Triết học và những nhà cải cách. Tôn giáo được suy nghĩ thế nào trong thời đại phát triển như phục hưng và đặc biệt là thời kỳ khai sáng. Yếu tố nào khiến cho Thượng đế vẫn là ý niệm gây tranh cãi trong thời kỳ khoa học hầu như giải đáp hết những vấn đề tự nhiên và không cần một sự tâm linh nào để hóa giải các vấn đề con người không hiểu.
Hay như Newton suy nghĩ, người đã phát hiện ra trọng lực vẫn tin rằng có một thế lực vô hình kiểm soát những hiện tượng mấu chốt như Ngài đã đặt những hành tinh như thế nào để nó không hút lẫn nhau hay việc Ngài đã lựa chọn Trái Đất là hành tinh cho sự sống.

Và khi khoa học càng phát triển, liệu có con đường nào cho Thượng Đế trong tương lai? Liệu Thượng đế có chết? Khoa học có thể vươn qua cái bóng của tôn giáo và dập tắt nó thứ đã thống trị suốt mấy nghìn năm nay.


Đây là một cuốn sách khoa học chứa đựng vô vàn triết học thể hiện qua quan niệm của các nhà thần học về Thượng Đế nên nó có thể khô khan và không thể hiện rõ những quan niệm đấy ảnh hưởng thế nào về thế giới. Nhưng tác giả đã diễn giải đầy đủ những ý niệm lịch sử về việc Thượng Đế là như thế nào.
Đánh giá: 7/10