Ảnh: Diễn viên Henry Cavill cùng người yêu Natalie Viscuso.
My love for you is like the raging sea,
So powerful and deep it will forever be.
Through storm, wind, and heavy rain,
It will withstand every pain.
Our hearts are so pure and love so sweet.
I love you more with every heartbeat!

Biển khơi dậy sóng dặm trường,
Như tình anh vẫn quật cường thẳm sâu.
Vượt sóng gió, trời mưa lâu,
Tình yêu dẫn bước, u sầu nhẹ tênh.
Mây trôi bèo dạt bồng bềnh,
Đường yêu giăng lối thác ghềnh núi sông.
Tinh khôi hai trái tim hồng,
Niềm thương khôn tả, hồng trần đẹp sao!

Huế, một ngày thứ Bảy đẹp trời
Nguyên tác: Love So Amazing – Elaine Chetty. Klaus dịch.