Bạn đã bao giờ gặp hoàn cảnh éo le, viết được một kiệt tác tiếng Việt trên máy tính Windows/Linux nhưng mà muốn giới thiệu cho người bà con có máy Intel 386 và họ chỉ biết dùng BKED?
Chưa bao giờ? Thế thì còn chần chừ gì nữa, hãy download và thử vicat (việt cat), phần mềm mới toanh mình mới viết để đọc file Unicode trên MS-DOS!

Các tính năng chính:

- Chạy trên máy MS-DOS với 64KB bộ nhớ. - Khác với các chương trình có thể hiển thị tiếng Việt khác MS-DOS, chương trình này chạy 100% ở Text-mode nhưng không làm hỏng ký tự kẻ bảng, vẽ hình.

Yêu cầu phần cứng:

- Một cái máy tính chạy MS-DOS. - Card VGA chạy 80x25 dòng.
Bạn có thể dùng để hiển thị file phức tạp như thế này - theo như mình được biết, đây là phần mềm duy nhất từ trước đến nay hiển thị được file như thế này trên DOS.
Nghiêm túc mà nói thì vicat là một loại thử thách mà mình muốn làm. Ngày xưa khi quan sát các chương trình hỗ trợ tiếng Việt trên MS-DOS thì mình có để ý việc tất cả các chương trình này đều tác động đến 256 ký tự trên DOS. Việc này làm hỏng các ký tự kẻ bảng và trang trí. Hình dưới đây là chương trình TBK của BKED làm hỏng ký tự trang trí trên FreeDOS edit.com. Mình không còn ViệtRES nhưng mình chắc chắn nhớ ViệtRES bị hạn chế tương tự.
TBK của BKED (để ý nút Yes và No bị ảnh hưởng)
TBK của BKED (để ý nút Yes và No bị ảnh hưởng)
Để không bị hạn chế này, mình dùng một chế độ đặc biệt để hiển thị 512 ký tự cùng lúc trên màn hình - dùng 2 fonts. Mình chỉ đi "vẽ" lại ký tự ở font thứ hai chứ không vẽ lại ký tự ở font thứ nhất. Việc này làm cho mình không cạnh tranh với các chương trình và các ký tự đặc biệt khác. Việc viết ra ViệtCat có một số mánh khóe tương đối đặc biệt, mình sẽ giải thích nghiêm túc ở một post sau. Để mua vui, bạn có thể xem lại bài viết trước của mình về Tiếng Việt trên máy tính.
Dĩ nhiên, mình còn muốn làm nhiều việc khác với khám phá này về tiếng Việt trên MS-DOS, nhưng có lẽ thế giới thì quá rộng lớn mà ta thì còn quá nhiều việc để làm.