Người yêu cũ bây giờ nhìn lại
Đếm sơ sơ cũng chẵn bàn tay
Nếu tính tuổi ta nhân mười ngón
Bốn trăm năm trên dưới vài ngày

Nghĩa là nếu các em xếp lượt
Thì ta yêu từ thuở Hậu Lê
Qua Trịnh Nguyễn phân tranh rồi đến
Vầng thái dương Cộng Sản tràn về

Ta nhớ lắm em triều Minh Mạng
Đít em cong như mũi Cà Mau
Ôi lịch sử một thời mở cõi
Ta yêu em như thuở ban đầu

Và ta nhớ em thời Cộng Sản
Má em xinh môi nõn nồng nàn
Ta và em như người đồng chí
Cách mạng về trên tóc hân hoan

Người yêu cũ bây giờ nhìn lại
Bốn trăm năm trên dưới vài ngày
Và tất cả đã thành lịch sử
Chỉ còn ta sống với hôm nay

Rồi mai mốt biết đâu yêu nữa
Thêm một em chẳng biết em nào
Rất có thể là em dãy chết
Hoặc là em cất cánh bay cao

Mà em nào thì ta cũng kệ
Bốn trăm năm cơ bản đủ dài
Bọn vĩ nhân ví này ví nọ
Ta chỉ là đủ nướng chín khoai...