A : C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir
(Thật kì lạ, anh không biết chuyện gì xảy ra với mình tối nay)
Je te regarde comme pour la première fois
(Anh nhìn em như lần đầu chúng ta gặp gỡ)
D : Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots
(Lại là những lời nói giống nhau đó)
A : Je ne sais plus comment te dire
(Anh không biết phải nói gì với em nữa)
D : Rien que des mots
(Chỉ toàn những lời đầu môi chót lưỡi)
A : Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire
(Em là câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp mà anh sẽ không bao giờ dừng đọc)
D : Des mots faciles, des mots fragiles c'était trop beau
(Những lời thật dễ dàng và dễ bỏ, chúng mới đẹp làm sao)
A : Tu es d'hier et de demain
(Em đến từ quá khứ và tương lai)
D : Bien trop beau
(Thật sự rất đẹp)
A : De toujours ma seule vérité
(Là sự thật duy nhất và mãi mãi của anh)
D : Mais c'est fini le temps des rêves
(Nhưng thời gian mơ mộng đã kết thúc rồi)
Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie
(Kỷ niệm cũng tàn phai khi người ta quên đi chúng)
A : Tu es comme le vent qui fait chanter les violons
(Em là cơn gió kéo lên tiếng đàn violon)
Et emporte au loin le parfum des roses
(Và mang mùi hương của hoa hồng đi xa)
D : Caramels, bonbons et chocolats
(Caramels, kẹo ngọt và chocolate)
A : Par moments, je ne te comprends pas
(Đôi khi, anh thấy mình không hiểu được em)
D : Merci, pas pour moi mais tu peux bien les offrir à une autre
(Cám ơn nhưng chúng không dành cho em, anh hãy tặng cho một cô gái khác đi)
Qui aime le vent et le parfum des roses
(Người thích cơn gió và mùi hương của hoa hồng ấy)
Moi les mots tendres enrobés de douceur
(Còn em, những lời ngọt ngào bọc đường đó)
Se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon coeur
(Có thể ở trên đôi môi, nhưng sẽ chẳng bao giờ trên trái tim này)
A : Une parole encore
(Thêm một lời nữa)
D : Paroles et paroles et paroles
(Chỉ toàn những lời nói gió bay)
A : Écoute-moi
(Xin hãy nghe anh)
D : Paroles et paroles et paroles
(Lời đầu môi chót lưỡi)
A : Je t'en prie
(Anh xin em)
D : Paroles et paroles et paroles
(Lời nói để rồi quên)
A : Je te jure
(Anh thề với em)
D : Paroles et paroles et paroles et paroles et paroles
Et encore des paroles que tu sèmes au vent
(Những lời nói của anh rồi cũng gieo vào cơn gió cả mà thôi)
A : Voilà mon destin, te parler
(Định mệnh của anh, anh nói với em)
Te parler comme la première fois
(Nói với em tựa như lần đầu tiên)
D : Encore des mots toujours des mots, les mêmes mots
(Lại là những lời vô bổ đó)
A : Comme j'aimerais que tu me comprenne
(Ước gì em hiểu lòng anh)
D : Rien que des mots
(Chỉ toàn lời hứa hẹn suông)
A : Que tu m'écoutes au moins une fois
(Xin em lắng nghe anh một lần nữa)
D : Des mots magiques des mots tactiques qui sonnent faux
(Những lời ma thuật đầy kỹ xảo giả dối)
A : Tu es mon rêve défendu
(Em là giấc mơ bị cấm của anh)
D : Oui tellement faux
(Thật sự giả dối)
A : Mon seul tourment et mon unique espérance
(Là sự tra tấn duy nhất và niềm hy vọng độc nhất của anh)
D : Rien ne t'arrêtes quand tu commences
Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence
(Chẳng điều gì có thể làm anh dừng lại
Ước gì anh hiểu rằng em cần biết bao một chút thinh lặng)
A : Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes
(Với anh em là bản nhạc duy nhất có làm những ngôi sao nhảy múa trên cồn cát)
D : Caramels, bonbons et chocolats
(Caramel, kẹo ngọt và chocolate)
A : Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais
(Nếu em không tồn tại, anh sẽ tạo ra em)
D : Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre
Qui aime les étoiles sur les dunes
Moi les mots tendres enrobés de douceur
Se posent sur ma bouche mais jamais sur mon coeur
(Cảm ơn nhưng chúng không dành cho em, anh hãy tặng cho một cô gái khác đi
Người thích những ngôi sao trên cồn cát
Với em những lời ngọt ngào bọc đường ấy
Có thể ở trên môi nhưng sẽ mãi mãi không bao giờ trên trái tim này)
A : Encore un mot, juste une parole
(Chỉ một lời nữa thôi)
D : Paroles et paroles et paroles
(Lại những lời nói ấy)
A : Écoute-moi
(Hãy nghe anh)
D : Paroles et paroles et paroles
(Lời chót lưỡi đầu môi)
A : Je t'en prie
(Anh xin em)
D : Paroles et paroles et paroles
(Lời nói để rồi bay mất)
A : Je te jure
(Anh thề với em)
D : Paroles et paroles et paroles et paroles
Et encore des paroles que tu sèmes au vent
(Lại những lời anh sẽ gieo cho gió cả mà thôi)