Từ một vài năm nay, Sự thay đổi nhanh chóng của Công nghệ làm Cuộc sống và Công việc của Con người có những bước chuyển mới. Chúng ta cần làm chủ Công nghệ và các Kỹ năng Con người để đáp ứng các yêu cầu của thời đại mới.

Phần 1: Trò chơi về Tương lai của Công việc

Phần 2: Báo cáo về Công việc

We previously found that about half the activities people are paid to do globally could theoretically be automated using currently demonstrated technologies. Very few occupations—less  than 5 percent—consist of activities that can be fully automated.
Chúng tôi phát hiện ra khoảng một nửa các hoạt động được trả lương về lý thuyết có thể tự động hóa bằng các Công nghệ hiện nay. Có rất ít nghề nghiệp - Chỉ ít hơn 5% có thể hoàn toàn tự động hóa
However, in about 60 percent of occupations, at least one-third of  the constituent activities could be automated, implying substantial  workplace transformations and changes for all workers.
Tuy nhiên, trong khoảng 60% các nghề nghiệp, ít nhất khoảng 1 phần 3 các hoạt động có thể tự động hóa, ảnh hưởng đến sự chuyển đổi đáng kể về Nơi làm việc và thay đổi tất cả người làm việc.
 -------
Work, job và occupation là một trong những từ hay bị dùng nhầm lẫn  nhất. Tuy chúng đều có nghĩa là công việc nhưng ý nghĩa của mỗi từ lại  hoàn toàn khác nhau.
 1. OCCUPATION: nghề nghiệp nhưng mang nghĩa là sự nghiệp cả đời
 2. WORK: diễn tả công việc mà bạn làm để kiếm tiền, mang nghĩa chung chung
Ví dụ: Lan works in a hotel.
 Ta chỉ biết được Lan làm việc trong một khách sạn nhưng ta không biết  chính xác công việc của cô ấy là gì, có thể là lễ tân, có thể là phục vụ  phòng...Chúng ta chỉ biết cô ấy làm việc ở khách sạn để kiếm sống.
 3. JOB (danh từ đếm được): công việc mang ý nghĩa rất cụ thể, nó thường là công việc bạn đang làm hiện nay.
   Ví dụ: Are you a student or do you have a job?
(Bạn là sinh viên hay bạn đã đi làm và có một nghề rồi?)
“Job” ở đây để hỏi về một công việc cụ thể như Doctor( bác sĩ), Teacher( giáo viên)....
---------
Nguồn nghiên cứuPhần 3: Khóa học về Tương lai của Công việc

Khóa học miễn phí bắt đầu từ 20/03/2018 trong 8 tuần
MITx offers a free version of this subject on edX. Please register to get started:
Nội dung khóa trước vào mùa Xuân 2016
View the complete course: https://ocw.mit.edu/RES-15-003S16 
Instructor: Tom Kochan. This course examines what has to happen in order for employers, workers,  governments, and regulators to come together to forge new policies,  rules, and understandings for governing the world of work in the  twenty-first century century.


để có Cập nhật hàng ngày về tương lai của Công việc. Ví dụ như cái tin mới nhất


**Shift Change
Shift Change is a 6-part, Vox video series about automation, robotics, and the future of work.
Chúc các bạn chuẩn bị tốt cho tương lai,