Lang thang đọc được bài này vội vàng dịch dịch xem nói cái chi. Hy vọng hữu ích cho các lữ khách lướt đây.

“You ask me: Am I against positive philosophy? Yes, because I am also against negative philosophy. I have to be against both because both choose only half the fact, and both try to ignore the other half. And remember: a half-truth is far more dangerous than a whole lie, because the whole lie will be discovered by you sooner or later. How long can it remain undiscovered by you? A lie, of course, is a lie; it is just a palace made of playing cards – a little breeze and the whole palace disappears. But the half-truth is dangerous. You may never discover it, you may continue to think it is the whole truth. So the real problem is not the whole lie, the real problem is the half-truth pretending to be the whole truth; and that is what these people are doing.”

Bạn hỏi tôi rằng liệu tôi là người chống lại chủ nghĩa lạc quan? Đúng vậy, là bởi vì tôi cũng chống lại chủ nghĩa bi quan. Tôi phải chống lại cả hai mặt vấn đề ấy bởi vì lựa chọn chỉ có thể là một trong hai, vẫn là đối kháng với nửa còn lại. Bạn hãy nhớ rằng một nửa sự thật nó còn nguy hiểm hơn một lời nói dối vì sự giả dối trọn vẹn sẽ được phát hiện và nhận ra không sớm thì muộn.
Một sự lừa dối có thể giấu mình được bao lâu?
Lừa dối, tất nhiên, là giả dối, nó giống trò chơi xây tháp bằng những lá bài và với một cơn gió nhẹ, nó đổ sụp. Nhưng một nửa sự thật là rất nguy hiểm. Bạn có thể sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều đó, và bạn sẽ vẫn mãi tiếp tục nghĩ nó là toàn bộ sự thật. Chính vì lẽ này mà vấn đề không nằm ở một lời nói dối mà nó đến từ một nửa sự thật được người ta hiểu giả vờ như một sự thật hoàn chỉnh. Và đây là cái mà rất nhiều người hiện đang mắc phải sai lầm như vậy.