Nhiều khi tự trách mình sống vội
Những vui buồn cứ thoáng trôi qua
Đời lênh đênh chẳng biết đâu là nhà
Lúc qua đời, ta còn kịp tiếc nuối?