Nắng Đã lên rồi , sao tim vẫn lạnh ?


Mưa đã tạnh rồi , sao ao lệ vẫn rơi ?
Sóng mải chơi vơi ,  để bờ cát đợi !
Cứ đợi hoài đợi mãi đến vậy sao.             
                 6.6.2017
    Thanh Vân.