Khoa đã được biết khái niệm “Nỗ lực không vụ lợi” khá lâu trước đây và khi mình đề cập đến việc mình sẽ viết về đề tài này, một người bạn của Khoa đã đặt câu hỏi: “Chẳng phải bình thường nỗ lực là khi ta có một mục tiêu nào đó à, có chăng là mục tiêu của mỗi người mỗi khác?”. Chính xác là như vậy!
Tuy nhiên, chúng ta hãy thử nhìn thêm ở một khía cạnh khác, ở khía cạnh này “Nỗ lực không vụ lợi” là khi chúng ta nhận một trách nhiệm nào đó, ta sẽ hoàn thành tốt nó bằng tất cả sự nỗ lực cũng như năng lực của bản thân, không nhận định rằng nó sẽ giúp ích được gì cho sự phát triển của chính chúng ta, không đề cập đến kết quả của quá trình nỗ lực đó sẽ như thế nào, điều mà “Nỗ lực không vụ lợi” quan tâm đến là chúng ta đã thật sự đặt hết tâm, sức.
Theo một tâm thế thường thấy, con người sẽ cân nhắc những mục tiêu, những thành quả, những được - mất khi chọn lựa và bắt đầu một hành động. Hoặc là theo ý muốn của cảm xúc, hoặc là theo sự cân nhắc của lý trí, bằng cách này hay cách khác, luôn luôn là phải có một “sự đạt được” cho một mục tiêu cụ thể nào đó.
Có hay không “sự nỗ lực không vụ lợi”, sẽ trái ngược với “quy trình” thường thấy? Khi mà chúng ta chỉ nỗ lực không vì điều gì khác ngoài tính cách của ta là thế, ngoài trách nhiệm ta nhận thấy là phải như vậy? và thậm chí chúng ta xem sự nỗ lực để hoàn thành trách nhiệm là một sự giúp đỡ? Tham khảo nhận định của Michael Sandel rằng, sự không chủ đích (unintentional) cũng là một loại chủ đích (intentional) và sự không chủ đích (không vụ lợi) này nó được xem là có chủ đích (vụ lợi) ngay khi cảm giác “thỏa mãn” về đạo đức được hình thành. Cụ thể, chúng ta đã được sự thỏa mãn ở nguyên tắc và lòng tốt của bản thân.
Suy cho cùng, ở bất kỳ tình huống nào, nếu đứng ở góc độ triết học (lý thuyết) mà nhìn thì luôn luôn tìm ra được căn nguyên cho một vấn đề nào đó. Ở tình huống này, sự nỗ lực không vụ lợi sẽ không còn đơn thuần như chính nghĩa đen của nó nữa. Tác dụng của lý thuyết là như vậy, giới hạn của nó cũng chính là như thế, nó làm sao có thể phân tích và định nghĩa hết được những dòng suy nghĩ, những hành động, cũng như cả con người của ta?