Có chút hy vọng, đã đành buông bỏ xuống.
Có ít mong muốn, cũng đã tan đi.
Có vài nỗi niềm, cũng đã vơi mất.
Tình cảm, chung quy cũng không phải là tất cả.
Sợ, có gì đáng để sợ, mất gì sao ? Ta có gì sao ?
Ngày thật dài,
nhưng cũng thật đẹp.
Lí do ta sinh ra là để tận hưởng cảm giác được sống, và cả những thứ mà cuộc sống tặng.
Ngắm nhìn mây trắng, lắng nghe chó sủa,....
Tự cho mình mục tiêu, như cách mà chúng ta vẽ nên cuộc đời ta muốn
Cứ thử nổ lực, cứ thử cố gắng
thử cảm giác mà con người gọi là "thành quả của sự kiên trì".