Một buổi chiều đẹp giời nào đó, khi đang nhâm nhi dở ly cafe, bỗng nhiên ký ức gọi tên?