Dài quá lười đọc: Falsy values là tập hợp những giá trị đặc biệt mà khi chuyển qua boolean sẽ trở thành false, bao gồm: 0, BigInt(0), NaN, chuỗi rỗng ('', ``, ""), undefined, null, và false. Đừng dùng nó nếu bạn không nắm chắc cách sử dụng!
Ok, bây giờ thì mình bổ sung thêm một chút ha!

Một số ví dụ:

Như hình ở dưới, sử dụng falsy values thì sẽ không có câu lệnh nào được thực hiện:
Hình 1. Sử dụng falsy values cho câu lệnh điều kiện if
Hình 1. Sử dụng falsy values cho câu lệnh điều kiện if
Tuy nhiên, nếu nó không phải falsy values thì sao?
Hình 2. Kiểm tra !falsy values ở câu điều kiện if
Hình 2. Kiểm tra !falsy values ở câu điều kiện if
Code sẽ chạy bình thường vì không phải falsy values thì sẽ trả về true, và chúng ta còn gọi nó là truthy values. Nôm na thì, truthy values là toàn bộ giá trị không nằm trong đống falsy mình kể ở trên.

Lúc nào sử dụng Falsy values?

Mình không hay sử dụng falsy values, mà thường mình sẽ kiểm tra nếu nó không phải falsy thì mình sẽ thực hiện câu lệnh nào đó.
Hình 2. Ví dụ sử dụng falsy values
Hình 2. Ví dụ sử dụng falsy values

Một số lưu ý

Bạn nghĩ 2 biến sau là falsy hay truthy?
Hình 3. Chuỗi và mảng rỗng
Hình 3. Chuỗi và mảng rỗng
Câu trả lời là... truthy nha. Yea, JavaScript @@!
Hình 4. Kiểm tra boolean chuỗi và mảng rỗng
Hình 4. Kiểm tra boolean chuỗi và mảng rỗng
Đồng thời, nên hạn chế sử dụng falsy values để hạn chế giới thiệu lỗ hổng vào chương trình code của mình và giúp nó dễ đọc hơn cho các dev khác!
Nếu có sai sót ở phần nào, mong mọi người có thể chỉ đường cho mình. Đây là bài viết đầu tiên của mình trên spiderum nên có thể còn nhiều thiếu xót :(.
Trong những snippets, mình sử dụng Quokka trong VS Code để kiểm tra output của code nhé! Khá là tiện, nếu ai chưa biết thì nên thử nha!
Cảm ơn mọi người đã đọc!
Hình cuối. Chỉ là một meme về JavaScript
Hình cuối. Chỉ là một meme về JavaScript