Luân hồi (Samsàra) hay được gọi là vòng luân hồi là thuật ngữ dùng để chỉ việc đầu thai chuyển kiếp. Theo Phật Giáo, dòng sống của chúng sinh vẫn tiếp tục khi thể xác đã ngừng hoạt động, khi nào vẫn còn tồn tại lòng tham sống hay còn gây ra nghiệp (karma) thì chúng ta sau khi chết vẫn sẽ hồi sinh trở lại mặc dù hình thái của sự sống ở giai đoạn sau không phải là hình thái của sự sống ở giai đoạn trước.
Theo quan niệm Phật Giáo thì chúng sinh đều tuân thủ theo quy luật vô thường, thể hiện qua 4 giai đoạn đó là sinh-lão-bệnh-tử và sau khi trả qua những giai đoạn này thì linh hồn sẽ tiếp tục tái sinh và luân chuyển trong lục đạo lâu hồi.
-Lục đạo luân hồi - Sau cõi luân hồi trong phật giáo
Lục đạo luân hồi (tiếng Phạn: Kamadhatu) trong phật giáo là thuật ngữ dùng để chỉ những con đường mà chúng sinh sẽ được tái sinh sau khi chết đi. Thông qua nghiệp lực của kiếp trước mà chúng sinh sẽ được quyết định tái sinh vào cõi luân hồi nào. Sáu cảnh giới tái sinh thường được minh họa bởi Bhava Chakra hoặc Wheel of Life (Bánh Xe Sự Sống hay Vòng Luân Hồi).
Lục đạo luân hồi ( 6 cõi luân hồi ) trong Phật Giáo
Lục đạo luân hồi ( 6 cõi luân hồi ) trong Phật Giáo
Sáu cõi luân hồi này bao gồm : Cõi trời (deva) ; Cõi trần - Cõi Atula (asura), Cõi người (manussa); Cõi súc sinh (Tiryagyoni); Cõi ngạ quỹ (Petta) và cuối cùng là Cõi địa ngục (niraya). Ngoài ra, trong Tam giới còn phân chia ra thành 31 cõi khác nhau.
Xin lưu ý rằng ở một số tông phái Phật giáo, cõi Trời và cõi Atula được kết hợp lại nên chỉ còn 5 thay vì 6 cảnh giới tái sinh.