Tại sao phải "đưa nhau đi trốn", trong khi dù có đến tận cùng thế giới vẫn không chạy khỏi được tâm trí mình?
Bạn có suy nghĩ nào về câu nói này?