Câu trả lời của tôi là không.
Tôi tin thấu cảm và lòng trắc ẩn sinh chính là những khả năng cảm nhận rất nguyên sơ của con người, và chúng đều không cần bất kì một nguồn gốc nào cả, ngoại trừ một hoàn cảnh để con người ta bộc lộ ra. Chúng tồn tại song song và bổ trợ nhau chứ chả cái nào là nguyên nhân kết của của cái nào cả.
Tôi tin người ta không cần trải nghiệm để có biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác, thấu cảm là một khả năng được sinh ra cùng con người từ lúc lọt lòng. Một món quà khiến người ta vui những nỗi vui, buồn được những nỗi buồn mà ta chưa bao giờ thực sự trải qua, một kiểu cảm nhận bằng lý trí.
Nói lòng trắc ẩn được mang tới từ cái ABCXYZ gì đó là ấu trĩ, tôi tin chắc chắn thế. Lòng trắc ẩn chỉ dựa vào một thứ duy nhất, con người. Khác với thấu cảm, lòng trắc ẩn dựa vào tình cảm nhiều hơn. Theo tôi một con người có lòng trắc ẩn có thể không giỏi cảm nhận và đặt mình vào vị trí của người khác, nhưng bằng cách nào đó nếu họ hiểu và biết được một nỗi đau nào đó, họ sẵn sàng dành tình cảm cho nó.
Thế nên một người có khả năng thấu cảm, chưa chắc đã là một người  mang lại nhiều tình yêu thương cho người khác, họ hiểu nhưng họ cũng lựa chọn. Ngược lại người có lòng trắc ẩn chưa chắc đã đặt tình cảm và hành xử của mình vào đúng chỗ. Đôi khi lòng tốt và tình thương mà đặt sai thì còn tai hại hơn cả. Thế nên rất nhiều người chọn hiểu và để đấy hơn là làm gì đó, tôi nghĩ đó là một trong những lý do không nhỏ cho hiện tượng vô tâm hiện nay. Khi con người ta thấu hiểu được, và càng cảm nhận nhiều họ lại càng thấy sợ, sợ mình làm sai, sợ mình trở thành người cả nghĩ với 95% dân số khác.
Một người thấu cảm biết quả dâu ngọt như thế nào, cảm nhận được vẻ lộng lẫy của những trái đỏ đó, cảm nhận được mùi hương của chúng dù lẫn lộn giữa một đống thứ tạp nham trong một cái bánh, họ có thể miêu tả hoặc dựng lại trong đầu óc của mình cảm giác của đủ cả 5 senses. Nhưng người có lòng trắc ẩn, họ không biết lắm về quả dâu, nhưng chỉ với việc nó ăn được và ngon, họ quyết định trồng nó.
Con người cần tay trái và tay phải để sống trọn. Lòng trắc ẩn và thấu cảm cũng vậy, chúng ta cần cả hai để yêu trọn.