Em từng nói: Không sợ đường xa, chỉ sợ không có người đồng hành.
Tôi khờ khạo mà hồi đáp: Sẽ luôn dõi theo Em.
"Một người đàn ông thật sự sẽ vui vẻ đón nhận sự thật dù nó có đau đớn đến thế nào".
Đừng lo lắng, tôi luôn luôn ở đây và thực hiện lời nói của mình.
Bời vì Em mãi là miền ký ức đẹp nơi con tim này...