" Nghe lời thầy dặn: Đôi lúc, người ta sẽ dùng tiền để đo giá trị con người của con. Khi đó, con hãy mỉm cười phớt tỉnh, đừng cố đấu đá và tranh giành. Suy cho cùng, đến một mức độ nhất định, thử hỏi, tiền có ý nghĩa gì? Điều mà thầy muốn con nhớ, đó là, giá trị con người con được đo bằng chiều sâu nhân cách và mức độ tình yêu thương mà con trao ban. Sống ở đời, chạy theo sự hơn thua là một cuộc đua không có đích đến mà con sẽ kết thúc nó với sự mệt nhoài trống rỗng. Vậy điều gì là quan trọng nhất? Thầy sẽ nói cho con nghe, đó là nhân đức và tình yêu thương. Hãy sống và tìm cho mình những chân giá trị đích thực. Thầy tin là con hiểu điều mà thầy muốn nói, học trò của thầy... "
Lỡ Hữu Trọng - Người thất học tiêu biểu