Tới đây tôi đã quyết định bắt đầu tập viết. Có lẽ là để giải phóng hàng nghìn ý tưởng ra khỏi đầu mình, cũng có thể chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm 1 điều gì đó như hiểu bản thân mình hơn. Thôi không dài dòng nữa. Chào mọi người mình bước ra ánh sáng rồi đây !