“And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.”
Bây giờ đang là tháng 9.
Những bé tân sinh viên dẫn nhau đi nhập học, bắt đầu những tháng ngày đầu tiên trên giảng đường. Những anh chị năm cuối dắt tay nhau tốt nghiệp, bước những bước đầu tiên vào cuộc đời...
Chúng ta ai cũng trải qua những khoảnh khắc đó, có hoang mang, có bồi hồi lo lắng, có chút tự tin lại có chút tự ti. 
Nay mình ngồi ở Highland, nhìn thủ đô lên đèn, những dòng xe máy ô tô vụt ngang qua. Nhiều câu hỏi lướt ngang qua...
Sống một cuộc đời như những câu trích dẫn nghìn like trên mạng thực sự không dễ dàng. Bỗng đọc được dăm ba bài ca truyền cảm hứng thấy bài nào cũng đúng, bài nào cũng có chút đồng cảm. Nhưng rồi thực sự cuộc đời mỗi chúng ta, vẫn đang ở trong bàn tay của mình.
 Bước tiếp hay dừng lại, đi về hướng đông hay hướng tây? 
Cuộc đời thật ra quá phức tạp hay là do suy nghĩ chúng ta quá phức tạp?
Làm sao để tìm thấy câu trả lời?
Phải can đảm từ phía mình trước, rồi vũ trụ sẽ đáp lời.
Câu trả lời, luôn có sẵn ở trong mỗi chúng ta rồi!