26/11/2021 sắp bước qua một năm mới mình cảm thấy vẫn đứng im tại chỗ, thật chán.