Hạnh phúc tựa như cầu vồng. 
Đẹp. Lung linh. Vô tư. Và mau tan biến.
Ở đâu có ánh sáng trắng, ở đó có cầu vồng. Nơi đâu có sự sống, nơi đó có hạnh phúc. 
Nhưng cầu vồng chỉ nhìn thấy được khi đi ánh sáng bước qua những "lăng kính". Cũng giống như phải trải qua những khó khăn, thử thách, những sự việc, trải nghiệm, chia sẻ,... thì mới cảm nhận được màu sắc của cầu vồng - hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc vốn khó bền vững, bởi những " lăng kính" kia cũng chỉ tồn tại nhất thời trong một khoảng thời gian. Mà để thấy được cầu vồng cần 3 yếu tố: ánh sáng trắng, lăng kính, góc nhìn. Tương tự hạnh phúc cũng vậy: sự sống, "lăng kính", cách cảm nhận. 
Có những người luôn đi tìm hạnh phúc mà không biết rằng hạnh phúc luôn ở ngay bên mình. Bởi chỉ cần có sự sống là có thể tạo nên hạnh phúc rồi. Điều cần thiết chỉ là thay đổi góc nhìn, cách cảm nhận, đi qua những trải nghiệm, khó khăn, ... Chứ không phải cứ chạy đi tìm kiếm. 
Có người sẽ tìm thấy bởi khi đi tìm kiếm tự ta cũng đã thay đổi góc nhìn mới, tạo ra những tình huống mới. Nhưng... cũng có những kẻ sẽ không bao giờ thấy. Cái họ cần trước nhất phải là bỏ chiếc khăn bịt mắt ra kia.
Hãy mở lòng mình hơn.