Nội dung mình muốn mọi người khai thác và tranh luận là về Tâm linh ? So mọi người nghỉ như thế nào về thế giới tâm linh hay cụ thể hơn là các bậc tối cao , các bề trên , các chí tôn , đấng giác ngộ ... vâng vâng

Cá nhân tôi theo phật giáo vậy mọi người trao đổi xem ? chả phân biệt gì cả chủ yếu là tích thêm kiến thức cho bản thân thế , thì sao lại không nhỉ !

Chúng ta mỗi người một kiến thức nếu trao đổi cùng nhau thì ta có hai sự hiểu biết