Có những người, bạn không cần giới thiệu nhiều, chỉ cần show sản phẩm là biết người đó ai. Elliot Erwitt là một người như thế. Những bức ảnh của ông là những bức ảnh đen trắng nhưng đầy câu chuyện và cảm xúc!
1. Nếu như chụp ảnh cưới, mình chỉ cần 1 bức đầy cảm xúc như thế này! 
2. Thế nào là tình yêu?
3. 
4
5. Một bức ảnh đáng suy ngẫm
6.
7
8. Đừng giải thích. Im lặng và thưởng thức
9
10. :)