KINH THÁNH TÂN ƯỚC
TÂN ƯỚC
trích từ cuốn
KINH THÁNH
trọn bộ
Nhà Xuất Bản Tp. HỒ CHÍ MINH
xuất bản
1998
Imprimi potest
Tp. Hồ Chí Minh
ngày 01 tháng 05 năm 1993
Duy-ân Vương Đình Lâm
Viện Phụ Phước Sơn
Imprimatur
Tp. Hồ Chí Minh
ngày 11 tháng 05 năm 1993
✞ Phao-lô Nguyễn Văn Bình
Tổng Giám Mục
Giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh
Sách này được ấn hành với sự giúp đỡ của
Liên Hiệp Thánh Kinh Hội
UNITED BIBLE SOCIETIES
_________________________________

KINH THÁNH

TÂN ƯỚC

Bản dịch với
chú thích ngắn gọn
do
Nhóm Phiên Dịch
CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ
thực hiện
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
HÀ NỘI - 2004
_________________________________
Các dịch giả:

Trận Phúc Nhân
Hoàng Kim +
Nguyễn Công Đoan
Nguyễn Thị Sang
Thiện Cẩm
Hoàng Đắc Ánh
Trịnh Văn Thậm
Nguyễn Cao Luật
Nguyễn Cao Siêu
Trần Hòa Hưng
Phạm Xuân Hưng
Trần Ngọc Thao
Đỗ Xuân Quế
Nguyễn Hữu Phú
Xuân Ly Băng
Nguyễn Văn Hòa
Nguyễn Ngọc Rao
Nguyễn Tất Trung
Nguyễn Đạt Tam
Hoàng Ngọc Lễ
Lê Thị Thanh Nga
Nguyễn Tiến Dũng
© Các dịch giả giữ bản quyền

LỜI GIỚI THIỆU

CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PHAO-LÔ NGUYỄN VĂN BÌNH
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước
là ánh sáng chỉ đường con đi.
(Tv 118, 105)
Khi sống trên trần gian, Đức Giê-su đã nói với các môn đệ: Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy (Ga 4,34). Đức Giê-su đã luôn thi hành ý muốn của Chúa Cha trong suốt cả cuộc đời.
Cộng đoàn Hội Thánh do Đức Giê-su thiết lập có bổn phận nghe và sống Lời Chúa, tiếp tục sứ mạng của Đức Giê-su là làm cho muôn dân trở thành môn đệ và dạy người ta tuân giữ những điều Chúa đã truyền (x. Mt 28,19-20). Do đó, Hội Thánh không loan báo, không giảng dạy điều gì khác ngoài Lời Chúa.
Người tín hữu Chúa Ki-tô là người luôn khao khát được nghe, được đọc Lời Chúa, và có nhiệm vụ rao giảng Lời Chúa.
Nhiều nước trên thế giới đã có những bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng địa phương, nhưng người ta vẫn tiếp tục thực hiện những bản dịch mới cho phù hợp với đà tiến của khoa nghiên cứu Kinh Thánh cũng như với sự biến chuyển không ngừng của ngôn ngữ.
Bởi thế tôi rất vui mừng khi thấy Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ gồm nhiều linh mục, tu sĩ, - những người có hiểu biết chuyên môn về Kinh Thánh hay một số ngành chuyên môn khác như huấn giáo, phụng vụ, văn chương, âm nhạc ... - đã cùng nhau phục vụ Hội Thánh bằng công việc nghiên cứu và phiên dịch Kinh Thánh từ các bản văn gốc Híp-ri, A-ram, và Hy-lạp. Một số anh chị em giáo dân cũng đã tích cực cộng tác vào công việc cao quý này. Tất cả đã miệt mài làm việc suốt hơn hai mươi năm qua, và phần tôi, tôi đã hết tình nâng đỡ.
Anh chị em đã hoàn thành bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ, - bản dịch đã dược Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhận làm bản văn phụng vụ và được Ủy Ban Phụng Tự xuất bản, - nay anh chị em lại hoàn thành bản dịch Tân Ước kèm theo dẫn nhập và chú thích. Tôi hết lòng cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho anh chị em kiên trì làm việc trong một thời gian dài, trong một hoàn cảnh không phải lúc nào cũng thuận lợi, để thực hiện công trình tập thể đầu tiên thuộc loại này. Tôi rất mong được thấy anh chị em sớm hoàn thành bản dịch Cực Ước, để cung cấp cho tín hữu Việt Nam có thêm phương tiện học hỏi suy gẫm Lời Chúa.
Tôi ân cần giới thiệu bản dịch Tân Ước này. Ước mong công trình tập thể này giúp mọi người thành môn đệ Đức Ki-tô và con cái Thiên Chúa.
Tp Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 5 năm 1993
Phần ký mục các bạn có thể xem trực tiếp trong sách
✟ Phao-lô Nguyễn Văn Bình
Tổng Giám Mục
Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh
Trang 9
Trang 9
Trang 10
Trang 10
Trang 11
Trang 11