Không phải mục đích quảng cáo cho nhà xuất bản Nhã Nam nhưng mình thấy cái đợt giảm giá sách này khá là ổn với những bạn nào ham mê sách mà hầu bao có hạn.Với bạn nào lười nhấn vào link, mình copy địa điểm với thời gian:

Thời gian: 8h - 22h các ngày 11/01 - 15/01/2017
Địa điểm: Nhà Văn hóa quận Cầu Giấy, 26 Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội.


Xem thêm chi tiết hơn tại: https://www.facebook.com/events/1151170541668594/