Em muốn biết
Biết vẻ ngoài của anh
Muốn biết tên, muốn được nghe giọng nói

Em muốn biết
Số điện thoại của anh
Muốn biết nhà, biết điều anh thích thú

Em muốn biết
Nhiều điều em muốn biết
Nhưng em sợ, nhiều nỗi sợ không tên

Khi em biết
Quá nhiều điều thật tốt,
Em thấy quen, với mùi hương giọng nói
Cả tiếng cười, lẫn ánh mắt ưu tư
Em phải lòng, dù khi anh cáu giận
Chẳng thể nào, em sợ phải xa anh...