TED là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm truyền bá ý tưởng thường dưới dạng các bài nói chuyện ngắn, truyền cảm hứng mạnh mẽ (dài 18 phút hoặc ít hơn). TED bắt đầu vào năm 1984 như một hội nghị nơi công nghệ, giải trí và thiết kế giao thoa. Ngày nay, TED bao gồm hầu hết các chủ đề (từ khoa học, kinh doanh đến các vấn đề toàn cầu) với hơn 100 thứ tiếng.
TEDx là một cộng đồng quốc tế tổ chức các sự kiện theo phong cách TED ở bất cứ đâu nhằm tôn vinh các ý tưởng tại địa phương và lăng-xê chúng ra toàn cầu bằng danh tiếng của TED. Các sự kiện TEDx được tổ chức sau khi có giấy phép từ TED, và diễn ra độc lập với các hội nghị TED. Trong mỗi sự kiện TEDx, đơn vị tổ chức ở địa phương tự quản lý diễn giả nhưng dựa trên một số format và quy tắc của TED. Chữ “x” trong TEDx có nghĩa là một sự kiện được tổ chức độc lập, chủ yếu tập trung vào các cộng đồng địa phương, nói ngôn ngữ địa phương.
TED có cách tiếp cận toàn cầu hơn nên được coi là có uy tín hơn TEDx.
Diễn giả trên sàn TED có thể coi là chuẩn chuyên gia, nhưng diễn giả trên sàn TEDx thì lôm côm thượng vàng hạ cám, không thiếu bọn “chuyên gia” sống ảo cho tới lừa đảo.
Ảnh dưới đây là một số chuyên gia “giả cầy” của TEDx:
Tài Lopez. Ai muốn biết anh Tài này là ai thì search tên ảnh trên Spiderum nha.
Tài Lopez. Ai muốn biết anh Tài này là ai thì search tên ảnh trên Spiderum nha.
Dan Lok – người từng được báo chí VN đưa tin bị fan ruột bóc phốt lừa đảo.
Dan Lok – người từng được báo chí VN đưa tin bị fan ruột bóc phốt lừa đảo.
Diễn giả TEDMED (*) – Elizabeth Holmes – siêu lừa đảo với dự án kỳ lân Theranos.
Diễn giả TEDMED (*) – Elizabeth Holmes – siêu lừa đảo với dự án kỳ lân Theranos.
Chú thích:
(*) TEDMED cũng là một dạng TEDx nhưng tập trung vào sức khỏe và y học.