Tiếc chi vài đồng mua bao thuốc lá
Mặc đường xa hay miệng đời điêu ngoa
Anh thấy mình tuổi đời còn trẻ quá
Hay nghĩ về em cùng phận đàn bà..
Happy woman day. 8/3 Chị em vui vẻ.